Nikolay Kozak

Nikolay Kozak

Biography

Known For: Acting

Birthday: 1966-12-26

Place of Birth: Novoyavorovsk, Lvovskaya oblast, Ukrainian SSR, USSR [now Ukraine]

Also Known As: