Daniel Calparsoro

Daniel Calparsoro

Tiểu sử

Được biết đến: Directing

Sinh nhật: 1968-05-11

Nơi Sinh: Barcelona, España

Còn được Biết đến Như: